Doğaadr : Tehlikeli Madde Danışmanlığı

MAİL ADRESİMİZ

info@dogaadr.com

İLETİŞİM NUMARAMIZ

0534 012 0047

HİZMETLERİMİZ

Msds Hazırlama

13 Aralık 2014 tarihinde gösterilen MSDS MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİnin amacı; piyasaya arz edilen zararı dokunan maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve muhit üstünde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve nezareti sağlamak suretiyle güvenlik malumat formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Yasal dayanaklar göz önüne alınarak verdiğimiz hizmet verdiğimiz hizmetin özeti:
 ÜRÜN VE İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ
Formül gizliliği esas alınarak ürünler ve içerikler incelenerek ürün hakkındaki teknik malumat elde edilir.
VERİLERİN TESPİTİ
Kimyasallar hakkındaki mevzuat ve AB kapsamında değerlendirme yapılarak ürünün fiziko-kimyasal, sağlık ve çevresel tehlikeleri belirlenir.
FORM OLUŞTURULMASI
Mevzuata müsait formata dayalı elde edilen verilerle Güvenlik Bilgi Formu oluşturulur.
DÖKÜMANLARIN GÖNDERİLMESİ
Hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu firmanın istek etmiş olduğu halde Türkçe ve/yada İngilizce olarak önce e-mail yoluyla sonrasında ıslak imzalı kaşeli şekilde firmaya gönderilir.