Doğaadr : Tehlikeli Madde Danışmanlığı

MAİL ADRESİMİZ

info@dogaadr.com

İLETİŞİM NUMARAMIZ

0534 012 0047

HİZMETLERİMİZ

  • Ana Sayfa
  • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu bütün alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir.

Szutest olarak Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) kapsamında yapmış olduğumuz emek harcamalar aşağıdaki gibidir;

İşyerinde kullanılan bütün MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,

Belirlenen kimyasallara bakılırsa EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamalarının yapılması,

Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulması,

Bu kapsamda istek edilmesi halinde, belirlenen Zone (Bölge) içerisinde kalan Exproof ekipman uygunluğu hizmetimizde mevcuttur.

Patlamadan korunma dökümanıPatlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamalıdır?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ihtiyaç duyulan iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

    Doğalgaz dolum istasyonları,
    Benzin istasyonları,
    Boyahaneler,
    Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları

Fakat öte taraftan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.